Sau khi thực hiện trò chơi: “ Điều khiển rô-bốt trên máy tính ở bài 13, bạn An rất muốn biết cách tạo ra chương trình. Chắc em cũng có mong muốn tạo ra chương trình đó phải không? Bài học này

Câu hỏi:

Sau khi thực hiện trò chơi: “ Điều khiển rô-bốt trên máy tính ở bài 13, bạn An rất muốn biết cách tạo ra chương trình. Chắc em cũng có mong muốn tạo ra chương trình đó phải không? Bài học này sẽ giúp em thực hiện điều đó.

Xem lời giải


Trả lời:


Trả lời:

Bạn đang xem: Sau khi thực hiện trò chơi: “ Điều khiển rô-bốt trên máy tính ở bài 13, bạn An rất muốn biết cách tạo ra chương trình. Chắc em cũng có mong muốn tạo ra chương trình đó phải không? Bài học này

Đề tạo được phần mềm trên em sẽ dùng các lệnh trong phần mềm Scartch.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Sau khi thực hiện trò chơi: “ Điều khiển rô-bốt trên máy tính ở bài 13, bạn An rất muốn biết cách tạo ra chương trình. Chắc em cũng có mong muốn tạo ra chương trình đó phải không? Bài học này của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button