Rút gọn biểu thức P = 2^log2 a + log3 3^a ta được kết quả là A. P = a^2 B. P = 2a C. P = 3 + a

Câu hỏi:

Rút gọn biểu thức (P = {2^{{{log }_2}a}} + {log _3}{3^a}) ta được kết quả là

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án B

Phương pháp:

({log _{{a^c}}}b = frac{1}{c}{log _a}b), với (a,b > 0,,,a ne 1)

Cách giải:

(P = {2^{{{log }_2}a}} + {log _3}{3^a} = {a^{{{log }_2}2}} + a{log _3}3 = a + a = 2a)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Rút gọn biểu thức P = 2^log2 a + log3 3^a ta được kết quả là A. P = a^2 B. P = 2a C. P = 3 + a của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button