Quang phổ vạch thu được khi chất phát sáng ở trạng thái : A. khí bay hơi nóng sáng dưới áp suất cao. B. rắn bay hoi nóng sáng dưới áp suất cao. C. khí bay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp.

Câu hỏi:

Quang phổ vạch thu được khi chất phát sáng ở trạng thái :

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn C

Bạn đang xem: Quang phổ vạch thu được khi chất phát sáng ở trạng thái : A. khí bay hơi nóng sáng dưới áp suất cao. B. rắn bay hoi nóng sáng dưới áp suất cao. C. khí bay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Quang phổ vạch thu được khi chất phát sáng ở trạng thái : A. khí bay hơi nóng sáng dưới áp suất cao. B. rắn bay hoi nóng sáng dưới áp suất cao. C. khí bay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button