Quang phổ vạch của Natri gồm A. Hai vạch vàng rất gần nhau. B. Hai vạch vàng và vam. C. Bốn vạch đỏ lam chàm tím. D. Hai vạch vàng rất xa nhau.

Câu hỏi:

Quang phổ vạch của Natri gồm

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn A

Bạn đang xem: Quang phổ vạch của Natri gồm A. Hai vạch vàng rất gần nhau. B. Hai vạch vàng và vam. C. Bốn vạch đỏ lam chàm tím. D. Hai vạch vàng rất xa nhau.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Quang phổ vạch của Natri gồm A. Hai vạch vàng rất gần nhau. B. Hai vạch vàng và vam. C. Bốn vạch đỏ lam chàm tím. D. Hai vạch vàng rất xa nhau. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button