Quang phổ liên tục được phát ra bởi một chất được dùng để: A. Xác định thành phần của chất đó. B. Xác định nhiệt độ của chất đó. C. Xác định thành phần của chất đó trong hỗn hợp D. Xác địn

Câu hỏi:

Quang phổ liên tục được phát ra bởi một chất được dùng để:

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn B

Bạn đang xem: Quang phổ liên tục được phát ra bởi một chất được dùng để: A. Xác định thành phần của chất đó. B. Xác định nhiệt độ của chất đó. C. Xác định thành phần của chất đó trong hỗn hợp D. Xác địn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Quang phổ liên tục được phát ra bởi một chất được dùng để: A. Xác định thành phần của chất đó. B. Xác định nhiệt độ của chất đó. C. Xác định thành phần của chất đó trong hỗn hợp D. Xác địn của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button