Quan sát và điền thông tin về phương thức chăn nuôi (chăn thả, nuôi nhốt, bán chăn thả)

Câu hỏi:

Quan sát và điền thông tin về phương thức chăn nuôi (chăn thả, nuôi nhốt, bán chăn thả) cho phù hợp với từng hình bên dưới.

Quan sát và điền thông tin về phương thức chăn nuôi (chăn thả, nuôi nhốt, bán chăn thả) (ảnh 1)

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Quan sát và điền thông tin về phương thức chăn nuôi (chăn thả, nuôi nhốt, bán chăn thả)


Quan sát và điền thông tin về phương thức chăn nuôi (chăn thả, nuôi nhốt, bán chăn thả) (ảnh 2)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Quan sát và điền thông tin về phương thức chăn nuôi (chăn thả, nuôi nhốt, bán chăn thả) của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button