Quan sát hình vẽ: a) Chỉ ra các con đường song song với nhau, các con đường vuông góc với nhau.

Câu hỏi:

Quan sát hình vẽ:

Quan sát hình vẽ:   a) Chỉ ra các con đường song song với nhau, các con đường vuông góc với nhau. (ảnh 1)

a) Chỉ ra các con đường song song với nhau, các con đường vuông góc với nhau.

Bạn đang xem: Quan sát hình vẽ: a) Chỉ ra các con đường song song với nhau, các con đường vuông góc với nhau.

Xem lời giải


Trả lời:


a) Các con đường song song với nhau: 3 và 4, 3 và 7, 4 và 7, 5 và 6, 5 và 7, 6 và 7

 Các con đường vuông góc với nhau: 1 và 3, 1 và 4, 1 và 5, 1 và 6, 1 và 7, 2 và 3, 2 và 4, 2 và 5, 2 và 6, 2 và 7

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Quan sát hình vẽ: a) Chỉ ra các con đường song song với nhau, các con đường vuông góc với nhau. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button