Quan sát hình 3.1 và cho biết: Bước nào giúp tạo ra giống cây trồng sạch bệnh? Bước nào giúp tăng số lượng giống cây trồng?

Câu hỏi:

Quan sát hình 3.1 và cho biết: Bước nào giúp tạo ra giống cây trồng sạch bệnh? Bước nào giúp tăng số lượng giống cây trồng?

 Media VietJack

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Quan sát hình 3.1 và cho biết: Bước nào giúp tạo ra giống cây trồng sạch bệnh? Bước nào giúp tăng số lượng giống cây trồng?


– Bước 2 giúp tạo ra giống cây trồng sạch bệnh.

– Bước 4 giúp tăng số lượng giống cây trồng.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Quan sát hình 3.1 và cho biết: Bước nào giúp tạo ra giống cây trồng sạch bệnh? Bước nào giúp tăng số lượng giống cây trồng? của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button