Quan sát Hình 2.5b và cho biết: 1. Vị trí các hình chiếu trên bản vẽ được sắp xếp như thế nào? 2. Mối liên hệ giữa hình chiếu đứng và hình chiếu bằng,

Câu hỏi:

Quan sát Hình 2.5b và cho biết:

1. Vị trí các hình chiếu trên bản vẽ được sắp xếp như thế nào?

Bạn đang xem: Quan sát Hình 2.5b và cho biết: 1. Vị trí các hình chiếu trên bản vẽ được sắp xếp như thế nào? 2. Mối liên hệ giữa hình chiếu đứng và hình chiếu bằng,

2. Mối liên hệ giữa hình chiếu đứng và hình chiếu bằng, giữa hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh.

Quan sát Hình 2.5b và cho biết: 1. Vị trí các hình chiếu trên bản vẽ được sắp xếp như thế nào? 2. Mối liên hệ giữa hình chiếu đứng và hình chiếu bằng, (ảnh 1)

Xem lời giải


Trả lời:


1. Vị trí các hình chiếu được sắp xếp: hình chiếu đứng nằm phía trên hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh nằm bên phải hình chiếu đứng

2. Mối liên hệ giữa hình chiếu đứng và hình chiếu bằng: hình chiếu đứng phía trên hình chiếu bằng

Mối liên hệ giữa hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh: hình chiếu đứng nằm bên trái hình chiếu cạnh.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Quan sát Hình 2.5b và cho biết: 1. Vị trí các hình chiếu trên bản vẽ được sắp xếp như thế nào? 2. Mối liên hệ giữa hình chiếu đứng và hình chiếu bằng, của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button