Quan sát Hình 13.5 SGK, em hãy điền tên các bước trong quy trình kĩ thuật nuôi thủy sản vào bảng bên dưới.

Câu hỏi:

Quan sát Hình 13.5 SGK, em hãy điền tên các bước trong quy trình kĩ thuật nuôi thủy sản vào bảng bên dưới.

Thứ tự

Bạn đang xem: Quan sát Hình 13.5 SGK, em hãy điền tên các bước trong quy trình kĩ thuật nuôi thủy sản vào bảng bên dưới.

Tên các bước trong quy trình kĩ thuật nuôi thủy sản

Bước 1

 

Bước 2

 

Bước 3

 

Bước 4

 

Xem lời giải


Trả lời:


Thứ tự

Tên các bước trong quy trình kĩ thuật nuôi thủy sản

Bước 1

Chuẩn bị ao nuôi, xử lí nước

Bước 2

Thả con giống

Bước 3

Chăm sóc, quản lí

Bước 4

Thu hoạch

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Quan sát Hình 13.5 SGK, em hãy điền tên các bước trong quy trình kĩ thuật nuôi thủy sản vào bảng bên dưới. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button