Quan sát Hình 1.2 và nêu cách tạo ra các khổ giấy chính từ khổ giấy A0.

Câu hỏi:

Quan sát Hình 1.2 và nêu cách tạo ra các khổ giấy chính từ khổ giấy A0.

Quan sát Hình 1.2 và nêu cách tạo ra các khổ giấy chính từ khổ giấy A0. (ảnh 1)

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Quan sát Hình 1.2 và nêu cách tạo ra các khổ giấy chính từ khổ giấy A0.


Cách tạo ra các khổ giấy chính từ khổ giấy A0:

– Khổ A1: Chia đôi chiều dài khổ giấy A0, ta được khổ giấy A1

– Khổ A2: Chia đôi chiều dài khổ giấy A1, ta được khổ giấy A2

– Khổ A3: Chia đôi chiều dài khổ giấy A2, ta được khổ giấy A3

– Khổ A4: Chia đôi chiều dài khổ giấy A3, ta được khổ giấy A4

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Quan sát Hình 1.2 và nêu cách tạo ra các khổ giấy chính từ khổ giấy A0. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button