Poloni 210Po84 là một chất phóng xạ anpha có chu kì bán rã 138 ngày và biến đổi thành hạt nhân chì 206Pb82. Ban đầu t=0, một mẫu có khối lượng

Câu hỏi:

Poloni

Po84210

 là một chất phóng xạ

α

 có chu kì bán rã 138 ngày và biến đổi thành hạt nhân chì

Pb82206

. Ban đầu t=0, một mẫu có khối lượng 105 gam, trong đó

40%

 khối lượng của mẫu là chất phóng xạ

Po84210

, phần còn lại không có tính phóng xạ. Giả sử toàn bộ các hạt

α

 sinh ra trong quá trình phóng xạ đều thoát ra khỏi mẫu. Lấy khối lượng của các hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Tại thời điểm t=552 ngày, khối lượng của mẫu là

Xem lời giải


Trả lời:


Khối lượng Po có trong

105 g

 lúc đầu:

m0=0,4.105=42 g

 Khối lượng tạp chất không có tính phóng xạ:

10542=63 g

.

Khối lượng Po còn lại sau 552 ngày:

mPo =m02tT=0,41052552138=2,625 g

Khối lượng Pb được tạo ra:

mPomPb=NPoNPbAPoAPb=NP0NPbAP0APb=NPoΔNPoAPoAPb=2tT12tT210206=7103

mPb=38,625 g

Tại thời điểm t=552 ngày, khối lượng của mẫu là:

63+2,625+38,625=104,25 g

.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Poloni 210Po84 là một chất phóng xạ anpha có chu kì bán rã 138 ngày và biến đổi thành hạt nhân chì 206Pb82. Ban đầu t=0, một mẫu có khối lượng của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button