Phương pháp lai và phan tích cơ thể lai của Menđen gồm các bước: (1) Đưa giải thuyết giải thích kết

Câu hỏi:

Phương pháp lai và phan tích cơ thể lai của Menđen gồm các bước:

(1) Đưa giải thuyết giải thích kết quả và chứng minh giả thuyết.

Bạn đang xem: Phương pháp lai và phan tích cơ thể lai của Menđen gồm các bước: (1) Đưa giải thuyết giải thích kết

(2) Lai các dòng thuần khác nhau về một hoặc vào tính trạng rồi phân tích kết quả ở F1, F2, F3.

(3) Tạo các dòng thuần chủng.

(4) Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai.

Trình tự đúng của các bước mà Menđen đã thực hiện là

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Phương pháp lai và phan tích cơ thể lai của Menđen gồm các bước: (1) Đưa giải thuyết giải thích kết của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button