Phát biểu nào sau đây về gen quy định tính trạng nằm trong tỉ thể là sai? A. Tính trạng chỉ biểu hiện ở một giới. B. Được di truyền theo dòng mẹ.

Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây về gen quy định tính trạng nằm trong tỉ thể là sai?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây về gen quy định tính trạng nằm trong tỉ thể là sai? A. Tính trạng chỉ biểu hiện ở một giới. B. Được di truyền theo dòng mẹ.


Đáp án đúng là: A

A – Sai. Tính trạng biểu hiện ở cả hai giới.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Phát biểu nào sau đây về gen quy định tính trạng nằm trong tỉ thể là sai? A. Tính trạng chỉ biểu hiện ở một giới. B. Được di truyền theo dòng mẹ. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button