Phát biểu nào sau đây là sai? Quá trình truyền sóng là A. quá trình truyền trạng thái dao động. B. quá trình truyền năng lượng. C. quá trình truyền pha dao động. D. quá trình truyền vật c

Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây là sai? Quá trình truyền sóng là

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây là sai? Quá trình truyền sóng là A. quá trình truyền trạng thái dao động. B. quá trình truyền năng lượng. C. quá trình truyền pha dao động. D. quá trình truyền vật c


Đáp án đúng: D

Quá trình truyền sóng không phải là một quá trình truyền vật chất, khi có sóng truyền qua các phần tử môi trường chỉ dao động quanh VTCB riêng của nó.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Phát biểu nào sau đây là sai? Quá trình truyền sóng là A. quá trình truyền trạng thái dao động. B. quá trình truyền năng lượng. C. quá trình truyền pha dao động. D. quá trình truyền vật c của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button