Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Tia tử ngoại là bức xạ do vật có khối lượng riêng lớn bị kích thích phát ra. B. Tia tử ngoại là một trong những bức xạ mà mắt người có thể thấy được.

Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án C

– Tia tử ngoại do những vật được nung nóng trên  phát ra, phát biểu A sai.

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Tia tử ngoại là bức xạ do vật có khối lượng riêng lớn bị kích thích phát ra. B. Tia tử ngoại là một trong những bức xạ mà mắt người có thể thấy được.

– Tia tử ngoại mắt người không nhìn thấy được, phát biểu B sai.

– Tia tử ngoại không bị thạch anh hấp thụ. Phát biểu C đúng.

– Tia tử ngoại có tác dụng diệt khuẩn, phát biểu D sai.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Tia tử ngoại là bức xạ do vật có khối lượng riêng lớn bị kích thích phát ra. B. Tia tử ngoại là một trong những bức xạ mà mắt người có thể thấy được. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button