Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi giới hạn quang điện lamda 0 của kim loại làm catôt nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng kích thích

Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn C

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi giới hạn quang điện lamda 0 của kim loại làm catôt nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng kích thích

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi giới hạn quang điện lamda 0 của kim loại làm catôt nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng kích thích của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button