Phát biểu nào sau đây đúng về đột biến đảo đoạn? A. Làm thay đổi nhóm gen liên kết.

Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây đúng về đột biến đảo đoạn?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây đúng về đột biến đảo đoạn? A. Làm thay đổi nhóm gen liên kết.


Đáp án đúng là: D

A – Sai. Đột biến đảo đoạn không làm thay đổi nhóm gen liên kết.

B – Sai. Đột biến đảo đoạn không phải lúc nào cũng làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.

C – Sai. Đột biến đảo đoạn không làm giảm hoặc tăng số lượng gen trên NST.

D – Đúng. Đột biến đảo đoạn làm thay đổi trình tự phân bố gen trên một NST.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Phát biểu nào sau đây đúng về đột biến đảo đoạn? A. Làm thay đổi nhóm gen liên kết. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button