Phát biểu nào sau đây đúng về các thành phần hữu sinh của hệ sinh thái? A. Sinh vật tiêu thụ bậc 2 thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1.

Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây đúng về các thành phần hữu sinh của hệ sinh thái?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây đúng về các thành phần hữu sinh của hệ sinh thái? A. Sinh vật tiêu thụ bậc 2 thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1.


Đáp án đúng là: B

A – Sai. Sinh vật tiêu thụ bậc 2 thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.

B – Đúng. Vi khuẩn lam thuộc nhóm sinh vật sản xuất.

C – Sai. Vi khuẩn phân giải không thuộc nhóm sinh vật sản xuất.

D – Sai. Sinh vật kí sinh không phải sinh vật phân giải.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Phát biểu nào sau đây đúng về các thành phần hữu sinh của hệ sinh thái? A. Sinh vật tiêu thụ bậc 2 thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button