Phản ứng tạo thành muối, tên gọi và thành phần phân tử của một số muối Quan sát Bảng 11.1 và thực hiện các yêu cầu: 1. Nhận xét về sự khác nhau giữa thành phần phân tử của acid (chất phản ứ

Câu hỏi:

Phản ứng tạo thành muối, tên gọi và thành phần phân tử của một số muối

Phản ứng tạo thành muối, tên gọi và thành phần phân tử của một số muối   Quan sát Bảng 11.1 và thực hiện các yêu cầu: 1. Nhận xét về sự khác nhau giữa thành phần phân tử của acid (chất phản ứng) và muối (chất sản phẩm). Đặc điểm chung của các phản ứng ở Bảng 11.1 là gì? 2. Nhận xét về cách gọi tên muối. (ảnh 1)

Quan sát Bảng 11.1 và thực hiện các yêu cầu:

Bạn đang xem: Phản ứng tạo thành muối, tên gọi và thành phần phân tử của một số muối Quan sát Bảng 11.1 và thực hiện các yêu cầu: 1. Nhận xét về sự khác nhau giữa thành phần phân tử của acid (chất phản ứ

1. Nhận xét về sự khác nhau giữa thành phần phân tử của acid (chất phản ứng) và muối (chất sản phẩm). Đặc điểm chung của các phản ứng ở Bảng 11.1 là gì?

2. Nhận xét về cách gọi tên muối.

Xem lời giải


Trả lời:


1. Điểm khác nhau giữa thành phần phân tử của acid (chất phản ứng) và muối (chất sản phẩm) là phần tử mang điện dương (cation).

Điểm chung của các phản ứng ở Bảng 11.1 là đều có sự thay thế ion H+ của acid bằng ion kim loại.

2. Cách gọi tên muối gồm có cation kim loại và anion gốc acid:

Tên kim loại (hoá trị, đối với kim loại có nhiều hoá trị) + tên gốc acid.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Phản ứng tạo thành muối, tên gọi và thành phần phân tử của một số muối Quan sát Bảng 11.1 và thực hiện các yêu cầu: 1. Nhận xét về sự khác nhau giữa thành phần phân tử của acid (chất phản ứ của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button