Phân tử ADN dài 1,02mm. Khi phân tử ADN này nhân đôi một lần, số nu- tự do

Câu hỏi:

Phân tử ADN dài 1,02mm. Khi phân tử ADN này nhân đôi một lần, số nu- tự do mà môi trường nội bào cần cung cấp là:

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Phân tử ADN dài 1,02mm. Khi phân tử ADN này nhân đôi một lần, số nu- tự do của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button