Phân tích thành nhân tử: x^3 + y^3 + z^3 − 3xyz.

Câu hỏi:

Phân tích thành nhân tử: x3 + y3 + z3 − 3xyz.

Xem lời giải


Trả lời:


x3 + y3 + z3 − 3xyz = (x + y)3 − 3xy(x + y) + z3− 3xyz

Bạn đang xem: Phân tích thành nhân tử: x^3 + y^3 + z^3 − 3xyz.

= [(x + y)3 + z3] − [3xy(x + y) + 3xyz]

= (x + y + z)[(x + y)2 − (x + y)z + z2] − 3xy(x + y + z)

= (x + y + z)(x2 + 2xy + y2 − xz − yz + z2 − 3xy)

= (x + y + z)(x2 + y2 + z2 − xy − xz − yz).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Phân tích thành nhân tử: x^3 + y^3 + z^3 − 3xyz. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button