Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 7x2y − 14xy2 + 21x

Câu hỏi:

Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) 7x2y14xy2 + 21x

Bạn đang xem: Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 7x2y − 14xy2 + 21x

Xem lời giải


Trả lời:


a) 7x2y14xy2 + 21x2y2

= 7xy(x2y + 3xy).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 7x2y − 14xy2 + 21x của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button