Ở ruồi giấm, B quy định cánh dài, b cánh ngắn, các gen nằm trên NST thường.

Câu hỏi:

Ở ruồi giấm, B quy định cánh dài, b cánh ngắn, các gen nằm trên NST thường. Đem lai cặp bố mẹ cánh dài và cánh ngắn, thu được F1 50% cánh dài : 50% cành ngắn. Sau đó cho F1 ngẫu phối thu được F2. Tỉ lệ kiểu hình ở F2 là:

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án: A

F1: 1/2Aa: 1/2 aa

F1 x F1: 1/2 Aa : 1/2 aa x 1/2Aa : 1/2 aa

G: 1/4 A : 3/4 a 1/4 A : 3/4 a

F2: 1/16 AA. 6/16 AA. 9/16 aa

7 cánh dài : 9 cánh ngắn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Ở ruồi giấm, B quy định cánh dài, b cánh ngắn, các gen nằm trên NST thường. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button