Ở người, gen quy định màu mắt có 2 alen (A và a), gen quy định dạng tóc có

Câu hỏi:

Ở người, gen quy định màu mắt có 2 alen (A và a), gen quy định dạng tóc có 2 alen (B và b), gen quy định nhóm máu có 3 alen (IA, IB và IO). Cho biết các gen nằm trên các cặp NST thường khác nhau. Số kiểu gen tối đa có thể được tạo ra từ 3 gen nói trên ở trong quần thể người là

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án: A

Số kiểu gen tối đa tạo ra từ 3 gen trên là:

3 . 3 . 6 = 54

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Ở người, gen quy định màu mắt có 2 alen (A và a), gen quy định dạng tóc có của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button