Ở người, dạng tóc do một gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên NST thường quy

Câu hỏi:

Ở người, dạng tóc do một gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên NST thường quy định. Người chồng tóc xoăn có bố, mẹ đều tóc xoăn và em gái tóc thẳng; người vợ tóc xoăn có bố tóc xoăn, mẹ và em trai tóc thẳng. Tính theo lí thuyết thì xác suất cặp vợ chồng này sinh được 1 con gái tóc xoăn là

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án: A

Bố mẹ đều tóc xoăn sinh ra con tóc thẳng Tóc xoăn là trội so với tóc thẳng.

– Người chồng: em gái tóc thẳng Bố, mẹ có kiểu gen Aa

Người chồng tóc xoăn có kiểu gen: 1/3 AA : 2/3 Aa

– Người vợ: có mẹ tóc thẳng (aa) Mẹ có kiểu gen Aa

– Xác suất cặp vợ chồng này sinh được một con gái tóc xoăn là:

1/2 . (1/3 + 2/3 . 3/4) = 5/12

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Ở người, dạng tóc do một gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên NST thường quy của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button