Ở người, bệnh hoặc hội chứng bệnh nào sau đây thuộc dạng thể một? A. Hội chứng Tớcnơ. B. Bệnh máu khó đông.

Câu hỏi:

Ở người, bệnh hoặc hội chứng bệnh nào sau đây thuộc dạng thể một?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Ở người, bệnh hoặc hội chứng bệnh nào sau đây thuộc dạng thể một? A. Hội chứng Tớcnơ. B. Bệnh máu khó đông.


Đáp án đúng là: A

A – Đúng. Hội chứng Tớcnơ mang NST giới tính OX.

B – Sai. Bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên X không có trên Y.

C – Sai. Bệnh phêninkêtôniệu do đột biến gen lặn gây ra rối loạn chuyển hóa phêninalanin thành tizonzin.

D – Sai. Hội chứng Đao mang 3 NST số 21.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Ở người, bệnh hoặc hội chứng bệnh nào sau đây thuộc dạng thể một? A. Hội chứng Tớcnơ. B. Bệnh máu khó đông. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button