Ỏ một nơi trên mặt đất, hai con lắc đơn có chiều dài 1 và (1+45)cm cùng được kích thích để dao động điều hòa. Chọn thời điểm ban đầu là

Câu hỏi:

Ỏ một nơi trên mặt đất, hai con lắc đơn có chiều dài 1 và (1+45)cm cùng được kích thích để dao động điều hòa. Chọn thời điểm ban đầu là lúc dây treo của hai con lắc đều có phương thẳng đứng. Khi độ lớn góc lệch dây treo của một con lắc so với phương thẳng đứng là lớn nhất lần thứ ba thì con lắc còn lại ở vị trí có dây treo trùng với phương thẳng đứng lần thứ hai (không tính thời điểm ban đầu). Giá trị của 1 là

Xem lời giải


Trả lời:


Ta có : 

T1+T14=T2=>54 T1=T2=>541=1+45=>1=80 cm

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Ỏ một nơi trên mặt đất, hai con lắc đơn có chiều dài 1 và (1+45)cm cùng được kích thích để dao động điều hòa. Chọn thời điểm ban đầu là của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button