Ở một loài thực vật, chiều cao cây do 4 cặp gen không alen tác động cộng gộp quy định.

Câu hỏi:

Ở một loài thực vật, chiều cao cây do 4 cặp gen không alen tác động cộng gộp quy định. Sự có mặt của mỗi alen trội làm chiều cao tăng 5cm. Cây cao nhất có chiều cao 190cm. Các cây cao 170cm có kiểu gen

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án: D

Cây cao 170 cm có (190 – 170) : 5 = 4 gen trội

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Ở một loài thực vật, chiều cao cây do 4 cặp gen không alen tác động cộng gộp quy định. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button