Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định

Câu hỏi:

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Cho hai cây (P) giao phấn với nhau, thu được F1 gồm 448 cây, trong đó có 112 cây thân thấp, quả dài. Biết rằng không xảy ra đột biến. Trong các phép lai sau đây, có bao nhiêu phép lai phù hợp với kết quả trên?

I. AaBb × aabb.II. Aabb × Aabb.

Bạn đang xem: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định

III. AaBb × AaBb.IV. aaBb × aaBb.

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án: A

Tỉ lệ cây thân thấp, quả dài aabb là:

 Media VietJack

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button