Ở một loài thực vật, alen A qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui

Câu hỏi:

Ở một loài thực vật, alen A qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định hoa vàng. Cho 4 cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời lai F1 có thể là:

a) 3 đỏ : 1 vàng.b) 19 đỏ : 1 vàng.

Bạn đang xem: Ở một loài thực vật, alen A qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui

c) 11 đỏ : 1 vàng.d) 7 đỏ : 1 vàng,

e) 15 đỏ : 1 vàng.f) 100% đỏ.

g) 13 đỏ : 3 vàng.h) 5 đỏ : 1 vàng.

Tổ hợp đáp án đúng gồm:

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án: B

A đỏ >> a vàng.

Cho 4 cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời lai F1 có thể là:

a) 3 đỏ : 1 vàng. → P: 4 Aa

d) 7 đỏ : 1 vàng → P: 2AA. 2Aa

e) 15 đỏ : 1 vàng. → P: 3AA. 1Aa

f) 100% đỏ. → P: 4AA

g) 13 đỏ : 3 vàng.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Ở một loài thực vật, alen A qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button