Ở một loài sinh vật lưỡng bội; xét phép lai P: tạo ra F1, ở F1 các cá thể có kiểu

Câu hỏi:

Ở một loài sinh vật lưỡng bội; xét phép lai P:

   Media VietJack

Bạn đang xem: Ở một loài sinh vật lưỡng bội; xét phép lai P: tạo ra F1, ở F1 các cá thể có kiểu

tạo ra F1, ở F1 các cá thể có kiểu gen không mang alen trội nào chiếm 0,25%. Biết rằng hoán vị gen ở hai giới xảy ra với tần số bằng nhau, mỗi gen quy định môt tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Trong các dự đoán sau, có bao nhiêu dự đoán đúng?

I. Tần số hoán vị là 20%.

II. Ở F1, số cá thể có kiểu gen dị hợp về cả ba cặp gen chiếm tỉ lệ 34%.

III. Ở F1, số cá thể có kiểu hình trội về cả ba tính trạng chiếm tỉ lệ là 12,75%.

IV. Số loại kiểu gen ở F1 là 27.

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án: C

Tỷ lệ kiểu gen

Media VietJack

Tỷ lệ giao tử: Ad = aD =0,4; AD = ad = 0,1

Xét các phát biểu

I đúng

II sai, tỷ lệ dị hợp 3 cặp gen là: (2×0,42 + 2×0,12)×0,5 = 0,17

III sai, tỷ lệ kiểu hình trội về 3 tính trạng là : A-D-B- = (0,5+aadd)×0,75D- = 38,25%

IV sai, số kiểu gen ở F1 là 30

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Ở một loài sinh vật lưỡng bội; xét phép lai P: tạo ra F1, ở F1 các cá thể có kiểu của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button