Ở địa phương em, trồng rừng và chăm sóc rừng được thực hiện như thế nào

Câu hỏi:

Ở địa phương em, trồng rừng và chăm sóc rừng được thực hiện như thế nào? Việc trồng rừng ở địa phương em giống và khác biệt như thế nào so với quy trình trồng và chăm sóc rừng đã học?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Ở địa phương em, trồng rừng và chăm sóc rừng được thực hiện như thế nào


* Ở địa phương em, trồng rừng và chăm sóc rừng được thực hiện như sau:

– Trồng rừng: trồng rừng bằng cây con rễ trần thực hiện theo quy trình:

+ Bước 1: Tạo lỗ trong hố

+ Bước 2: Đặt cây con vào hố

+ Bước 3: Lấp và nén đất lần 1

+ Bước 4: Lấp và nén đất lần 2

+ Bước 5: Vun gốc

– Chăm sóc: chăm sóc rừng bằng các công việc:

+ Làm cỏ

+ Xới đất, vun gốc

+ Phát quang

+ Tỉa và trồng dặm

+ Bón phân

+ Làm rào bảo vệ

* Việc trồng rừng ở địa phương em được áp dụng tương tự so với quy trình trồng và chăm sóc rừng đã học.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Ở địa phương em, trồng rừng và chăm sóc rừng được thực hiện như thế nào của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button