Ở địa phương em, sự phát triển của ngành thủy sản ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế địa phương? Vì sao?

Câu hỏi:

Ở địa phương em, sự phát triển của ngành thủy sản ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế địa phương? Vì sao?

Xem lời giải


Trả lời:


Ở địa phương em, sự phát triển của ngành thủy sản ảnh hưởng lớn đến kinh tế địa phương. Vì địa phương em người dân chủ yếu nuôi trồng thủy sản.

Bạn đang xem: Ở địa phương em, sự phát triển của ngành thủy sản ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế địa phương? Vì sao?

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Ở địa phương em, sự phát triển của ngành thủy sản ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế địa phương? Vì sao? của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button