Ở địa phương em, sự phát triển của chăn nuôi ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế địa phương? Vì sao?

Câu hỏi:

Ở địa phương em, sự phát triển của chăn nuôi ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế địa phương? Vì sao?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Ở địa phương em, sự phát triển của chăn nuôi ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế địa phương? Vì sao?


– Ở địa phương em, sự phát triển của chăn nuôi ảnh hưởng lớn đến kinh tế địa phương em.

– Giải thích: Địa phương em chủ yếu chăn nuôi bán công nghiệp nên sự phát triển của chăn nuôi chính là sự phát triển kinh tế các hộ gia đình.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Ở địa phương em, sự phát triển của chăn nuôi ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế địa phương? Vì sao? của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button