Ở địa phương em có những biện pháp nào để bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản?

Câu hỏi:

Ở địa phương em có những biện pháp nào để bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Ở địa phương em có những biện pháp nào để bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản?


Ở địa phương em có những biện pháp để bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản là:

– Xử lí rác thải đúng quy định

– Nghiêm cấm đánh bắt bằng xung điện

– Nghiêm cấm đánh bắt bằng chất nổ

– Tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Ở địa phương em có những biện pháp nào để bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản? của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button