Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân

Câu hỏi:

Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây thân cao (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 75% cây thân cao và 25% cây thân thấp. Cho tất cả các cây thân cao F1 giao phấn với các cây thân thấp. Theo lí thuyết, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ:

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án: B

F1: 1/4 AA : 1/2 Aa : 1/4 aa

Cây cao có kiểu gen: 1/3 AA : 2/3 Aa

Cho cây thân cao F1 giao phấn với cây thân thấp:

1/3 AA x aa F2: 1/ 3 Aa

2/3 Aa x aa F2: 1/3 Aa: 1/3 aa

F2: 2/3 Aa : 1/3 aa 2 cao: 1 thấp

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button