Ở bướm tằm, thực hiện phép lai Trong trường hợp không có đột biến xảy ra,

Câu hỏi:

Ở bướm tằm, thực hiện phép lai

   Media VietJack

Bạn đang xem: Ở bướm tằm, thực hiện phép lai Trong trường hợp không có đột biến xảy ra,

Trong trường hợp không có đột biến xảy ra, xét các nhận định sau:

1. Đời con có tối đa 28 kiểu gen.

2. Nếu hoán vị gen xảy ra với tần số 20% thì tỉ lệ kiểu gen 

 Media VietJack

ở đời con là 1,25%.

3. Xác suất thu được cá thể mang kiểu gen

   Media VietJack

ở đời con là 0%.

4. Nếu các gen liên kết hoàn toàn, tỉ lệ cá thể mang kiểu gen dị hợp tử về tất cả các cặp gen ở đời sau là 0%. Có bao nhiêu nhận định đúng?

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án: A

Media VietJack

Lưu ý: hoán vị gen chỉ xảy ra ở giới cái.

1. Đời con có tối đa 28 kiểu gen. → đúng, số KG = 7x2x2=28

2. Nếu hoán vị gen xảy ra với tần số 20% thì tỉ lệ kiểu gen 

 Media VietJack

ở đời con là 1,25%. → sai, không tạo được de/de

3. Xác suất thu được cá thể mang kiểu gen

   Media VietJack

ở đời con là 0%. → sai

4. Nếu các gen liên kết hoàn toàn, tỉ lệ cá thể mang kiểu gen dị hợp tử về tất cả các cặp gen ở đời sau là 0%. → đúng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Ở bướm tằm, thực hiện phép lai Trong trường hợp không có đột biến xảy ra, của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button