Ở 25 oC và 1 bar, 1,5 mol khí chiếm thể tích bao nhiêu?

Câu hỏi:

Ở 25 oC và 1 bar, 1,5 mol khí chiếm thể tích bao nhiêu?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Ở 25 oC và 1 bar, 1,5 mol khí chiếm thể tích bao nhiêu?


Ở điều kiện chuẩn (25 oC và 1 bar), 1 mol khí bất kì đều chiếm thể tích là 24,79 lít.

Vậy 1,5 mol khí ở điều kiện này chiếm thể tích V = 1,5 × 24,79 = 37,185 lít.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Ở 25 oC và 1 bar, 1,5 mol khí chiếm thể tích bao nhiêu? của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button