Nối các công việc trồng rừng bằng cây con có bầu đất ở cột A với thứ tự các bước ở cột B sao cho phù hợp.

Câu hỏi:

Nối các công việc trồng rừng bằng cây con có bầu đất ở cột A với thứ tự các bước ở cột B sao cho phù hợp.

Nối các công việc trồng rừng bằng cây con có bầu đất ở cột A với thứ tự các bước ở cột B sao cho phù hợp. (ảnh 1)

Cột A

Bạn đang xem: Nối các công việc trồng rừng bằng cây con có bầu đất ở cột A với thứ tự các bước ở cột B sao cho phù hợp.

 

Cột B

Hình a

 

Bước 1

Hình b

 

Bước 2

Hình c

 

Bước 3

Hình d

 

Bước 4

Hình e

 

Bước 5

Hình f

 

Bước 6

Xem lời giải


Trả lời:


 

Cột A

 

Cột B

Hình a

 

Bước 4

Hình b

 

Bước 6

Hình c

 

Bước 2

Hình d

 

Bước 5

Hình e

 

Bước 1

Hình f

 

Bước 3

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Nối các công việc trồng rừng bằng cây con có bầu đất ở cột A với thứ tự các bước ở cột B sao cho phù hợp. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button