Tổng hợp

Những phím tắt Adobe Acrobat hữu ích

Chú thích: Bài viết này cung cấp hướng dẫn cho Acrobat DC và Acrobat 2017.

Adobe Acrobat là một nhóm phần mềm ứng dụng cho phép xem, in và quản lý các file PDF. Adobe Acrobat được phân phối dưới dạng phần mềm thương mại theo giấy phép độc quyền của tập đoàn Adobe. Sau đây là những phím tắt Adobe Acrobat hữu ích bạn nên ghi nhớ!

Các phím tắt để chọn công cụ

Để bật các shortcut chỉ gồm một phím, hãy mở hộp thoại Preferences (Edit > Preferences) và trong phần General, chọn tùy chọn Use Single-Key Accelerators To Access Tools.

Bạn đang xem: Những phím tắt Adobe Acrobat hữu ích

Công cụ Phím tắt trên Windows/UNIX Phím tắt trên Mac OS
Công cụ Hand H H
Tạm thời chọn công cụ Hand BackSpace BackSpace
Công cụ Select V V
Công cụ Marquee Zoom Z Z
Chuyển đổi lần lượt các công cụ: Marquee Zoom, Dynamic Zoom, Loupe Shift+Z Shift+Z
Tạm thời chọn công cụ Dynamic Zoom (khi công cụ Marquee Zoom đang được chọn) Shift Shift
Thu nhỏ tạm thời (khi công cụ Marquee Zoom đang được chọn) Ctrl Option
Tạm thời chọn công cụ Zoom In Ctrl+BackSpace BackSpace+Command
Công cụ Select Object R R
Công cụ Edit Object O O
Vào/Thoát chỉnh sửa biểu mẫu A A
Công cụ Crop C C
Công cụ Link L L
Công cụ Text Field F F
Chuyển đổi lần lượt giữa các công cụ trong chế độ authoring: Text Field, Check Box, Radio Button, List Box, Dropdown Box, Button, Digital Signature, Barcode Shift+F Shift+F
Công cụ 3D M M
Chuyển đổi lần lượt giữa các công cụ Multimedia: 3D object, SWF, Sound, Video Shift+M Shift+M
Công cụ Edit Document Text T T
Công cụ Redact (loại bỏ những thông tin nhạy cảm trong tài liệu PDF) Shift+Y Shift+Y
Chuyển đổi lần lượt giữa các công cụ Touch Up: Touch Up Text, Touch Up Reading Order, Touch Up Object Shift+T Shift+T
Trình gỡ lỗi JavaScript Ctrl+J Command+J
Công cụ Insert Blank Pages Shift+Ctrl+T Shift+Command+T
Chèn file Ctrl+Shift+I Shift+Command+I
Xóa trang Ctrl+Shift+D Shift+Command+D
Mở Output Preview ~ ~
Công cụ Touch Up Reading Order (hoặc nếu công cụ này đã được chọn, nhấn phím tắt này sẽ quay trở lại hộp thoại) Shift+Ctrl+U Shift+Command+U

Các phím tắt để làm việc với các bình luận

Để bật các shortcut chỉ gồm một phím, hãy mở hộp thoại Preferences (Edit > Preferences) và trong phần General, chọn tùy chọn Use Single-Key Accelerators To Access Tools.

Kết quả Phím tắt trên Windows/UNIX Phím tắt trên Mac OS
Công cụ Sticky Note S S
Công cụ Text Edits E E
Công cụ Stamp K K
Công cụ highlighting hiện tại U U
Chuyển đổi tuần tự giữa các công cụ highlighting: Highlighter, Underline Text, Cross Out Text Shift+U (chỉ trên Windows) Shift+U
Công cụ drawing markup hiện tại D D
Chuyển đổi tuần tự giữa các công cụ drawing markup: Cloud, Arrow, Line, Rectangle, Oval, Polygon Line, Polygon, Pencil Tool, Eraser Tool Shift+D (chỉ trên Windows) Shift+D
Công cụ Cloud Q (chỉ trên Windows) Q
Công cụ Text Box X X
Công cụ Stamp hoặc Attach hiện tại J J
Chuyển đổi tuần tự giữa Stamp, Attach File và Record Audio Comment Shift+J Shift+J
Chuyển sang bình luận hoặc trường biểu mẫu tiếp theo Tab Tab
Quay lại bình luận hoặc trường biểu mẫu trước đó Shift+Tab Shift+Tab
Thêm một dấu kiểm trong Comments List cho bình luận được chọn Shift+K Shift+K
Mở ghi chú pop-up (hoặc trường văn bản trong Comments List) cho bình luận đang được tập trung vào Enter Return
Trả lời bình luận đang được tập trung vào trong Comments List R R
Đóng hoặc thoát ghi chú pop-up (hoặc trường văn bản trong Comments List) cho bình luận đang được tập trung vào. Esc Esc

Các phím tắt để điều hướng trong tài liệu PDF

Kết quả Phím tắt trên Windows/UNIX Phím tắt trên Mac OS
Màn hình trước đó Page Up hoặc Shift+Enter Page Up hoặc Shift+Return
Màn hình tiếp theo Page Down hoặc Enter Page Down hoặc Return
Trang đầu tiên Home hoặc Shift+Ctrl+Page Up hoặc Shift+Ctrl+Mũi tên lên Home hoặc Shift+Command+Mũi tên lên
Trang cuối cùng End hoặc Shift+Ctrl+Page Down hoặc Shift+Ctrl+Mũi tên xuống End hoặc Shift+Command+Mũi tên xuống
Trang trước đó Mũi tên sang trái hoặc Ctrl+Page Up Mũi tên sang trái hoặc Command+Page Up
Trang tiếp theo Mũi tên sang phải hoặc Ctrl+Page Down Mũi tên sang phải hoặc Command+Page Down
Tài liệu mở trước đó Ctrl+F6 (UNIX) Command+F6
Tài liệu mở tiếp theo Shift+Ctrl+F6 (UNIX) Shift+Command+F6
Cuộn lên Mũi tên lên Mũi tên lên
Cuộn xuống Mũi tên xuống Mũi tên lên xuống
Cuộn (khi công cụ Hand được chọn) BackSpace BackSpace
Phóng to Ctrl+dấu bằng Command+dấu bằng
Thu nhỏ Ctrl+dấu gạch nối Command+dấu gạch nối

Các phím tắt để làm việc với biểu mẫu

Để bật các shortcut chỉ gồm một phím, hãy mở hộp thoại Preferences (Edit > Preferences) và trong phần General, chọn tùy chọn Use Single-Key Accelerators To Access Tools.

Kết quả Phím tắt trên Windows/UNIX Phím tắt trên Mac OS
Chuyển đổi giữa việc chỉnh sửa và xem trước biểu mẫu P P
Chuyển đổi chế độ On/Off cho hướng dẫn G G
Căn chỉnh các trường được chọn sang trái L L
Căn chỉnh các trường được chọn sang phải R R
Căn chỉnh các trường được chọn lên trên T T
Căn chỉnh các trường được chọn xuống dưới B B
Căn chỉnh các trường được chọn theo chiều ngang H H
Căn chỉnh các trường được chọn theo chiều dọc V V
Căn giữa các trường theo chiều ngang Shift+H Shift+H
Căn giữa các trường theo chiều dọc Shift+V Shift+V
Highlight các trường Shift+L Shift+L
Hiển thị Tab Order Shift+N Shift+N
JavaScript của tài liệu Shift+D Shift+D

Các phím tắt để làm việc với PDF Portfolio

Các phím tắt này có sẵn trong danh sách file ở bảng điều khiển Details.

Di chuyển tiêu điểm lên hoặc xuống một hàng mà không thay đổi lựa chọnCtrl+Mũi tên lên trên hoặc Ctrl+Mũi tên xuốngCommand+Mũi tên lên trên hoặc Command+Mũi tên xuống

Kết quả Phím tắt trên Windows Phím tắt trên Mac OS
Di chuyển sang hàng tiếp theo hoặc trước đó khi ở phần thân của danh sách file ở bên trái Mũi tên lên hoặc mũi tên xuống Mũi tên lên hoặc mũi tên xuống
Nếu được nhấn trong phần thân của danh sách file, phím tắt này sẽ điều hướng lên một cấp từ trong thư mục Phím cách Delete
Nhấn nút Go Back trong thư mục nêu tiêu điểm tập trung vào nút này Enter hoặc phím cách Enter hoặc phím cách
Nếu được nhấn khi tiêu điểm nằm trên một hàng trong danh sách file đại diện cho thư mục con, phím tắt này sẽ điều hướng đến thư mục con hoặc mở file đính kèm trong chế độ Preview. Enter Enter
Nếu đang ở trong phần thân của danh sách file, phím tắt này sẽ giúp di chuyển đến hàng đầu tiên hoặc cuối cùng Home hoặc End Home hoặc End
Nếu đang trong phần thân của danh sách file, phím tắt này sẽ giúp di chuyển đến nhóm hàng tiếp theo hoặc cuối cùng để vừa với màn hình Page Down hoặc Page Up Page Down hoặc Page Up
Chọn hoặc bỏ chọn tất cả các file Ctrl+A hoặc Shift+Ctrl+A Command+A hoặc Shift+Command+A
Nếu đang trong phần thân của danh sách file, phím tắt này sẽ mở rộng lựa chọn bằng cách thêm hàng tiếp theo bên trên hoặc bên dưới hàng đã chọn Shift+Mũi tên lên trên hoặc Shift+Mũi tên xuống Shift+Mũi tên lên trên hoặc Shift+Mũi tên xuống
Thay đổi hàng trong tiêu điểm có nằm trong lựa chọn hay không Ctrl+Phím cách Command+Phím cách

Các phím tắt để điều hướng các bảng tác vụ

Kết quả Phím tắt trên Windows Phím tắt trên Mac OS
Chuyển sang mục tiếp theo trong bảng điều khiển Document, Task, Message và Navigation. F6 F6
Chuyển sang mục trước đó trong bảng điều khiển Document, Task, Message và Navigation. Shift+F6 Shift+F6
Di chuyển tiêu điểm đến cửa sổ tiếp theo trong bảng điều khiển Task Ctrl+Tab Option+Tab
Di chuyển tiêu điểm đến cửa sổ trước đó trong bảng điều khiển Task Ctrl+Shift+Tab Command+ Shift+Tab
Điều hướng đến bảng điều khiển tiếp theo và kiểm soát nó trong một bảng điều khiển Task mở Tab Tab
Điều hướng đến bảng điều khiển trước đó và kiểm soát nó trong một bảng điều khiển Task mở Shift+Tab Shift+Tab
Điều hướng đến nút lệnh tiếp theo trong bảng điều khiển Mũi tên xuống Mũi tên xuống
Điều hướng đến nút lệnh trước đó trong bảng điều khiển Mũi tên lên Mũi tên lên
Mở rộng hoặc thu gọn bảng điều khiển (nhấn F6 để di chuyển tiêu điểm vào Tools, sau đó chuyển sang bảng điều khiển mong muốn) BackSpace hoặc Enter BackSpace hoặc Enter
Mở hoặc đóng bảng điều khiển Task Shift+F4 Shift+F4
Đóng bảng điều khiển liệt kê các tác vụ của một hành động Ctrl+Shift+F4 Ctrl+Shift+F4
Mở menu và di chuyển tiêu điểm đến tùy chọn menu đầu tiên, khi tiêu điểm nằm trên lệnh có phần tử menu con hoặc menu con có flyout BackSpace hoặc Enter BackSpace hoặc Enter
Di chuyển tiêu điểm trở lại nút lệnh “mẹ” với phần tử menu con hoặc menu con với flyout Esc Esc
Chạy lệnh trong tiêu điểm BackSpace hoặc Enter BackSpace hoặc Enter
Điều hướng đến mục tiếp theo trong bảng điều khiển hoạt động trong Create New Action, Edit Action, Create Custom Tool hoặc hộp thoại Edit Custom Tool Tab Tab
Điều hướng đến mục trước đó trong bảng điều khiển hoạt động trong Create New Action, Edit Action, Create Custom Tool hoặc hộp thoại Edit Custom Tool Shift+Tab Shift+Tab

Các phím tắt điều hướng chung

Kết quả Phím tắt trên Windows/UNIX Phím tắt trên Mac OS
Chuyển tiêu điểm vào menu (Windows, UNIX); mở rộng mục menu đầu tiên (UNIX) F10 Control+F2
Chuyển sang thanh công cụ trong trình duyệt và ứng dụng (Trong ứng dụng, đặt tiêu điểm vào nút đầu tiên trong thanh trên cùng – Home) Shift+F8 Shift+F8
Điều hướng qua các mục điều khiển khác trong thanh trên cùng – Home, Tools, Document Mũi tên phải/trái hoặc Tab/Shift+Tab Mũi tên phải/trái hoặc Tab/Shift+Tab
Chọn một mục điều khiển được tô sáng ở thanh trên cùng Enter hoặc BackSpace Return hoặc BackSpace
Di chuyển đến tab tài liệu mở tiếp theo (khi nhiều tài liệu được mở trong cùng một cửa sổ) Ctrl+Tab Control+Tab
Di chuyển đến tab tài liệu mở trước đó (khi nhiều tài liệu được mở trong cùng một cửa sổ) Ctrl+Shift+Tab Control+Shift+Tab
Di chuyển đến cửa sổ tài liệu mở tiếp theo (khi tiêu điểm nằm trên khung tài liệu) Ctrl+F6 Command+F6
Di chuyển đến cửa sổ tài liệu mở trước đó (khi tiêu điểm nằm trên khung tài liệu) Ctrl+Shift+F6 Command+Shift+F6
Đóng tài liệu hiện tại Ctrl+F4 Command+F4
Đóng tất cả các tài liệu đang mở Không có Command+Option+W
Di chuyển tiêu điểm đến bình luận, liên kết hoặc trường biểu mẫu tiếp theo trong bảng điều khiển Document Tab Tab
Di chuyển tiêu điểm đến bảng điều khiển Document F5 F5
Di chuyển tiêu điểm đến bình luận, liên kết hoặc trường biểu mẫu trước đó trong khung tài liệu Shift+Tab Shift+Tab
Kích hoạt công cụ, mục đã chọn (như clip phim hay bookmark) hoặc lệnh BackSpace hoặc Enter BackSpace hoặc Return
Mở menu ngữ cảnh Shift+F10 Control+Kích
Đóng menu ngữ cảnh F10 Esc
Quay lại công cụ Hand hoặc Select Esc Esc
Di chuyển tiêu điểm đến tab tiếp theo trong hộp thoại theo thẻ Ctrl+Tab Không có
Di chuyển đến kết quả tìm kiếm trước đó và highlight nó trong tài liệu Shift+F3 hoặc Ctrl+Shift+G Shift+Command+G
Di chuyển đến kết quả tìm kiếm tiếp theo và highlight nó trong tài liệu F3 hoặc Ctrl+G Command+G
Tìm kiếm tài liệu trước đó (nếu kết quả tìm kiếm hiển thị nhiều file) Alt+Shift+Mũi tên trái (chỉ trên Windows) Command+Shift+Mũi tên trái
Tìm kiếm tài liệu tiếp theo (nếu kết quả tìm kiếm hiển thị nhiều file) Alt+Shift+Mũi tên phải (chỉ trên Windows) Command+Shift+Mũi tên phải
Chọn văn bản (với công cụ Select đã chọn) Shift+Các phím mũi tên Shift+Các phím mũi tên
Chọn từ tiếp theo hoặc bỏ chọn từ trước đó (với công cụ Select đã chọn) Shift+Ctrl+Mũi tên trái hoặc phải Không có

Các phím tắt để làm việc với bảng điều hướng

Kết quả Phím tắt trên Windows/UNIX Phím tắt trên Mac OS
Mở và di chuyển tiêu điểm đến khung điều hướng Ctrl+Shift+F5 Command+Shift+F5
Di chuyển tiêu điểm giữa tài liệu, thanh thông báo và bảng điều hướng F6 F6
Di chuyển tiêu điểm đến khung hoặc bảng điều khiển trước đó Shift+F6 Shift+F6
Di chuyển giữa các yếu tố của bảng điều hướng đang hoạt động Tab Tab
Di chuyển đến bảng điều hướng trước đó hoặc tiếp theo và làm cho nó hoạt động (khi tiêu điểm nằm trên nút bảng điều khiển) Mũi tên lên hoặc mũi tên xuống Mũi tên lên hoặc mũi tên xuống
Di chuyển đến bảng điều hướng tiếp theo và làm cho nó hoạt động (khi tiêu điểm ở bất kỳ đâu trong ngăn điều hướng) Ctrl+Tab Không có
Chọn hoặc bỏ chọn một file trong danh sách (mở/đóng khung Context với lựa chọn file) Space Space
Chọn hoặc bỏ chọn một card To Do (mở/đóng khung Context với lựa chọn card To Do card) Space Space
Mở file đã chọn trong danh sách Enter Enter
Mở card To Do đã chọn Enter Enter
Di chuyển tiêu điểm đến hàng file tiếp theo/trước đó trong danh sách để chọn một hàng file riêng lẻ Các phím mũi tên Các phím mũi tên
Mở rộng lựa chọn bằng cách thêm hàng tiếp theo bên trên hoặc bên dưới hàng đã chọn Shift+Các phím mũi tên Shift+Các phím mũi tên
Di chuyển tiêu điểm lên hoặc xuống một hàng mà không thay đổi lựa chọn Ctrl+Các phím mũi tên Command+Các phím mũi tên
Mở rộng bookmark hiện tại (tiêu điểm trên bảng điều khiển Bookmarks) Mũi tên phải hoặc Shift+Dấu cộng Mũi tên phải hoặc Shift+Dấu cộng
Thu nhỏ bookmark hiện tại (tiêu điểm trên bảng điều khiển Bookmarks) Mũi tên trái hoặc dấu trừ Mũi tên trái hoặc dấu trừ
Mở rộng tất cả bookmark Shift+* Shift+*
Thu gọn bookmark được chọn Dấu gạch chéo (/) Dấu gạch chéo (/)
Di chuyển tiêu điểm đến mục tiếp theo trong bảng điều hướng Mũi tên xuống Mũi tên xuống
Di chuyển tiêu điểm đến mục trước đó trong bảng điều hướng Mũi tên lên Mũi tên lên

Các phím tắt để điều hướng cửa sổ Help

Kết quả Phím tắt trên Windows/UNIX Phím tắt trên Mac OS
Mở cửa sổ Help F1 F1 hoặc Command+?
Đóng cửa sổ Help Ctrl+W (chỉ trên Windows) or Alt+F4 Command+W
Chuyển về chủ đề đã mở trước đó Alt+Mũi tên trái Command+Mũi tên trái
Chuyển tới chủ đề tiếp theo Alt+Mũi tên phải Command+Mũi tên phải
Di chuyển đến khung tiếp theo Ctrl+Tab Xem Help trên trình duyệt mặc định của bạn
Di chuyển đến khung trước đó Shift+Ctrl+Tab Xem Help trên trình duyệt mặc định của bạn
Di chuyển tiêu điểm đến liên kết tiếp theo trong một khung Tab Không có
Di chuyển tiêu điểm đến liên kết trước đó trong một khung Shift+Tab Không có
Kích hoạt liên kết được highlight Enter Không có
In chủ đề Help Ctrl+P Command+P

Các phím tắt để tiếp cận một số tính năng

Phím tắt trên Windows Phím tắt trên Mac OS Kết quả
Thay đổi cài đặt chế độ đọc cho tài liệu hiện tại Shift+Ctrl+5 Shift+Command+5
Reflow (sắp xếp lại văn bản trên một trang sau khi đã thay đổi các tính năng như kích thước, độ dài dòng và khoảng cách) tài liệu PDF được gắn thẻ và quay lại chế độ xem như khi chưa sắp xếp lại Ctrl+4 Command+4
Kích hoạt và hủy kích hoạt tính năng Read Out Loud Shift+Ctrl+Y Shift+Command+Y
Chỉ đọc to trang hiện tại Shift+Ctrl+V Shift+Command+V
Đọc to từ trang hiện tại đến cuối tài liệu Shift+Ctrl+B Shift+Command+B
Tạm dừng việc đọc thành tiếng Shift+Ctrl+C Shift+Command+C
Ngừng đọc thành tiếng Shift+Ctrl+E Shift+Command+E

Đăng bởi: THCS Thành Công

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!