Những cách đặt tên biến nào sau đây là hợp lệ A. tongChan B. tong-le C. count1

Câu hỏi:

Những cách đặt tên biến nào sau đây là hợp lệ?

A. tongChan

Bạn đang xem: Những cách đặt tên biến nào sau đây là hợp lệ A. tongChan B. tong-le C. count1

B. tong-le

C. count1

D. giatri_Min

E. gia.tri.max

F. _int_

G. continue

H. Printf

I. 2var

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án đúng là: A, C, D, F H

Giải thích:

Trong lập trình C, quy tắc đặt tên biến là:

Chữ cái đầu tiên là chữ cái thường (a-z) hoặc chữ cái viết hoa (A-Z) hoặc dấu gạch dưới (_)

Các chữ cái tiếp theo cũng tương tự như chữ cái đầu, ngoài ra có thể là chữ số (0-9)

Tên biến không được trùng với từ khóa trong ngôn ngữ lập trình C

Tên biến phân biệt hoa thường

Các đáp án sai:

Đáp án B sai vì chứa kí tự gạch ngang (-)

Đáp án E sai vì chứa kí tự chấm (.)

Đáp án G sai vì trùng với từ khóa continue trong ngôn ngữ lập trình C

Đáp án I sai vì bắt đầu bằng số

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Những cách đặt tên biến nào sau đây là hợp lệ A. tongChan B. tong-le C. count1 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button