Nhận định nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng cộng hưởng trong một hệ cơ học. A. Tần số dao động của hệ bằng với tần số của ngoại lực. B. Biên độ dao động lớn khi lực cản môi trường nhỏ.

Câu hỏi:

Nhận định nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng cộng hưởng trong một hệ cơ học.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Nhận định nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng cộng hưởng trong một hệ cơ học. A. Tần số dao động của hệ bằng với tần số của ngoại lực. B. Biên độ dao động lớn khi lực cản môi trường nhỏ.


Đáp án đúng: C

Khi có cộng hưởng thì dao động của hệ là dao động điều hòa.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Nhận định nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng cộng hưởng trong một hệ cơ học. A. Tần số dao động của hệ bằng với tần số của ngoại lực. B. Biên độ dao động lớn khi lực cản môi trường nhỏ. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button