Nguồn sóng ở O được truyền theo phương Ox. Trên phương này có hai điểm P và Q cách nhau PQ = 15 cm. Biết tần số sóng là 10 Hz, tốc độ truyền sóng v = 40 cm/s, biên độ sóng không đổi khi truyề

Câu hỏi:

Nguồn sóng ở O được truyền theo phương Ox. Trên phương này có hai điểm P và Q cách nhau PQ = 15 cm. Biết tần số sóng là 10 Hz, tốc độ truyền sóng v = 40 cm/s, biên độ sóng không đổi khi truyền sóng và bằng

3

 cm. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ

32

 cm thì li độ tại Q có độ lớn là:

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án đúng: D

Ta có:

λ=vf=4010=4cm

Nguồn sóng O được truyền dọc theo phương Ox, P, Q cách nhau 15 cm

⇒ P lệch pha với Q một góc là

Δφ=2πdλ=15π2=6π+3π2

.

Nguồn sóng ở O được truyền theo phương Ox. Trên phương này có hai điểm P và Q cách nhau PQ = 15 cm. Biết tần số sóng là 10 Hz, tốc độ truyền sóng v = 40 cm/s, biên độ sóng không đổi khi truyền sóng và bằng   cm. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ   cm thì li độ tại Q có độ lớn là:  (ảnh 1)

Vậy khi

uP=32=A2uQ=A32=32=1,5cm

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Nguồn sóng ở O được truyền theo phương Ox. Trên phương này có hai điểm P và Q cách nhau PQ = 15 cm. Biết tần số sóng là 10 Hz, tốc độ truyền sóng v = 40 cm/s, biên độ sóng không đổi khi truyề của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button