Nghiệm của phương trình log3 (x – 2) = 2 là A. x= 4 B. x = 10 C. x = 8 D. x = 11

Câu hỏi:

Nghiệm của phương trình ({log _3}left( {x – 2} right) = 2)

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Nghiệm của phương trình log3 (x – 2) = 2 là A. x= 4 B. x = 10 C. x = 8 D. x = 11


Đáp án D

Phương pháp:({log _a}fleft( x right) = b Leftrightarrow fleft( x right) = {a^b})

Cách giải: ({log _3}left( {x – 2} right) = 2 Leftrightarrow x – 2 = {3^2} Leftrightarrow x = 11)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Nghiệm của phương trình log3 (x – 2) = 2 là A. x= 4 B. x = 10 C. x = 8 D. x = 11 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button