Nghiệm của phương trình 2^x = 3 là A. x = log 2^3 B. x = og3 2 C. x = log2 3 D. x = 3/2

Câu hỏi:

Nghiệm của phương trình ({2^x} = 3) là:

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án C

Phương pháp: ({a^b} = c Leftrightarrow b = {log _a}c)

Cách giải:

Phương trình ({2^x} = 3 Leftrightarrow x = {log _2}3)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Nghiệm của phương trình 2^x = 3 là A. x = log 2^3 B. x = og3 2 C. x = log2 3 D. x = 3/2 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button