Nghiệm của bất phương trình 3^(1/x) > 3^x là A. T = (- vô cùng; 1) B. T =(- vô cùng, 1) hợp

Câu hỏi:

Nghiệm của bất phương trình ({3^{frac{1}{x}}} > {3^x})

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án B

Phương pháp:

Với (a > 1;,,{a^{fleft( x right)}} > {a^{gleft( x right)}} Leftrightarrow fleft( x right) > gleft( x right))

Cách giải:

ĐKXĐ: (x ne 0)

Ta có ({3^{frac{1}{x}}} > {3^x} Leftrightarrow frac{1}{x} > x Leftrightarrow frac{{{x^2} – 1}}{x} < 0)

Bảng xét dấu:

x

( – infty )

-1

0

1

( + infty )

({x^2} – 1)

            +

0         

         

0       +

 

x

         

         

0        +

          +

 

(frac{{{x^2} – 1}}{x})

         

0        +

         

0        +

 

( Rightarrow left[ begin{array}{l}x < - 1\0 < x < 1end{array} right.). Vậy Tập nghiệm của bất phương trình là: (T = left( { – infty ;1} right) cup left( {0;1} right))

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Nghiệm của bất phương trình 3^(1/x) > 3^x là A. T = (- vô cùng; 1) B. T =(- vô cùng, 1) hợp của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button