Nêu tính chất đối xứng của hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành.

Câu hỏi:

Nêu tính chất đối xứng của hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Nêu tính chất đối xứng của hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành.


• Hình bình hành: 
Hình bình hành có bốn cạnh; những cạnh đối nhau thì song song và bằng nhau. 
• Hình thoi: 
Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau; những cạnh đối diện song song với nhau. 
• Hình chữ nhật: 
Hình chữ nhật có bốn cạnh và bốn góc vuông. Những cạnh đối nhau thì song song và bằng nhau. 
• Hình vuông: 
Hình vuông có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc vuông. 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Nêu tính chất đối xứng của hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button