Nêu sự khác nhau giữa biến và hằng và cho một vài ví dụ về khai báo biến và hằng.

Câu hỏi:

Nêu sự khác nhau giữa biến và hằng và cho một vài ví dụ về khai báo biến và hằng.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Nêu sự khác nhau giữa biến và hằng và cho một vài ví dụ về khai báo biến và hằng.


Khác nhau giữa biến và hằng là :

– Hằng: Giá trị của hằng không thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

– Biến: giá trị của biến có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

– Cách khai báo biến:

Var:;

Ví dụ: Var a,b:integer;

          C:string;

– Cách khai báo hằng:

const =;

Ví dụ: Const pi=3.14;

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Nêu sự khác nhau giữa biến và hằng và cho một vài ví dụ về khai báo biến và hằng. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button