Nếu sắp xếp tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rownghen và ánh sáng nhìn thấy theo thứ tự giảm dần của tần số thì ta có dãy sau.

Câu hỏi:

Nếu sắp xếp tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rownghen và ánh sáng nhìn thấy theo thứ tự giảm dần của tần số thì ta có dãy sau.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Nếu sắp xếp tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rownghen và ánh sáng nhìn thấy theo thứ tự giảm dần của tần số thì ta có dãy sau.


Chọn D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Nếu sắp xếp tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rownghen và ánh sáng nhìn thấy theo thứ tự giảm dần của tần số thì ta có dãy sau. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button